Overeenkomst

Overeenkomst

Overeenkomst tussen .............................................. (fotomodel)
en .............................................. (fotograaf)
voor het maken van modelfoto's met ingang van ................................
gedurende een niet nader vastgestelde periode.

Beide personen hebben het recht om de samenwerking te beƫindigen,
waarbij de navolgende bepalingen ongewijzigd van kracht blijven.

Het fotomodel:
 • verklaart dat de auteursrechten van de gemaakte opnamen in het bezit blijven van de fotograaf;
 • ontvangt voor het poseren geen honorarium, maar slechts een vergoeding in de vorm van een cd met de digitale bestanden van de gemaakte opnamen;
 • heeft de beslissende stem bij het bepalen van de thema's en de te maken opnamen.
 • De fotograaf:

 • verklaart dat de gemaakte opnamen niet gebruikt zullen worden voor publicatie, expositie, vertoning aan derden of commerciĆ«le doeleinden zonder uitdrukkelijke toestemming van het fotomodel;
 • heeft het recht om technisch slechte opnamen te verwijderen voordat de bestanden op de cd voor het fotomodel worden gezet.

 • Opgemaakt te ........................................ op ........................................  Fotomodel: Fotograaf:  Ouder/voogd:  (bij minderjarigheid van het fotomodel).